ประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พิมพ์

 

นายสัมฤทธิ์ อินโอภาส นายช่างโยธาอาวุโส  และนายวิชา  ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางจาก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี