ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

          เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา” โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17