ช่องทางการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

โทร 0-3247-3805
 

E-mail กลาง อบต.บางจาก

saraban_0670120@dla.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับ โรงเรียนวัดทองนพคุณ  ร่วมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พื้นที่ตำบลบางจาก ในวันที่ 22  มิถุนายน 2565

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับ อำเภอเมืองเพชรบุรี  โรงเรียนวัดทองนพคุณ และจิตอาสา ร่วมดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565  โดย ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลบาจาก ร่วมกับ อำเภอเมืองเพชรบุรี ครู นักเรียน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกัน พัฒนา เก็บขยะ ปรับแต่งต้นไม้ บริเวณวัดทองนพคุณ โรงเรียน และตลาดน้ำวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิชา  ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมด้วย สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บางจาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก  โดย พระครุูโกศลวัชระธธรม เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน ได้เทศน์แสดงธรรมให้กับ คณะะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้รับฟัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมีชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี จิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม ต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 40

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17