ช่องทางการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

โทร 0-3247-3805
 

E-mail กลาง อบต.บางจาก

saraban_0670120@dla.go.th

โครงการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิชา  ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมด้วย สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บางจาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก  โดย พระครุูโกศลวัชระธธรม เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน ได้เทศน์แสดงธรรมให้กับ คณะะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้รับฟัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมีชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี จิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565

ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบบประมาณ 2565

ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบบประมาณ 2565

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 39

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17