แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตำบลบางจากสำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

alt altaltalt altaltaltaltaltaltalt

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 อบต.บางจาก ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ ได้บันทึกข้อมูลของครอบครัวเด็กที่มีรายได้น้อย  และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบเด็กที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ขาดแคลนทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลบางจาก  เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่มีรายได้น้อยต่อไป

altalt

ปรับเบี้ยพิการ

ปรับเบี้ยพิการ

ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-1236-7