ช่องทางการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

โทร 0-3247-3805
 

E-mail กลาง อบต.บางจาก

saraban_0670120@dla.go.th

ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ประกาศ มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

มอบทรายอะเบทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก

alt

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก และหัวหน้าสำนักปลัด มอบทรายอะเบทให้กับ นางประเทือง  น้อยภาษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบางจาก นำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17