ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายงานการติดตามประเมินผล-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการติดตามประเมินผล-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี 2564

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-1236-7