แจ้งผลดำเนินงาน

 

ที่  พบ ๗๖๗๐๓/๒๙๖                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

                                                                            อำเภอเมืองเพชรบุรี  พบ  ๗๖๐๐๐

                                                             

                                                            ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

เรื่อง     การแจ้งผลการดำเนินการ

 

เรียน    นายบุญธรรม สีเมฆ

 

อ้างถึง   หนังสือคำร้องเรื่องขอความตัดต้นไม้        ลงวันที่   ๒๘    มิถุนายน   ๒๕๖๑

 

                                                ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก   ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณถนนสาธารณะบริเวณ  หมู่ที่  ๖  บ้าน หัวเวียง  ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นั้น

 

                                                บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณดังกล่าวตามความต้องการของท่านเรียบร้อยแล้ว

 

                                             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                                                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                            ( นายวิชา   ทองยืน )

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

               

 

 

กองช่าง

โทร.๐-๓๒๗๘-๑๒๓๖ - ๗  ต่อ ๑๔

โทรสาร.๐-๓๒๗๘-๑๒๓๗  ต่อ ๑๗

www.bangjak-sao.com

Attachments:
Download this file (หนังสือส่ง.doc)หนังสือส่ง.doc[ ]108 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17