สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเพชรบุรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๘ กิโลเมตร


เนื้อที่

     ตำบลบางจาก มีเนื้อที่ ๑๒.๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๐๖๘.๗๕ ไร่


อาณาเขต

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี


ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีคลองบางจากและคลองส่งน้ำไหลผ่านตำบลทั้งปี ฤดูฝนมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ


จำนวนหมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เต็มทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
       หมู่ที่  ๑  บ้านดอนสนาม
       หมู่ที่  ๒  บ้านปากคลอง
       หมู่ที่  ๓  บ้านใหม่
       หมู่ที่  ๔  บ้านสามเรือน
       หมู่ที่  ๕  บ้านเหมืองไกรทอง
       หมู่ที่  ๖  บ้านหัวเวียง
       หมู่ที่  ๗  บ้านทุ่งเฟื้อ
       หมู่ที่  ๘  บ้านลำพัง


การปกครอง

      ลักษณะของประชากรและความเป็นอยู่
          ประชากรในตำบลบางจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ยกเว้นบ้านทุ่งเฟื้อ หมู่ที่ 7 เป็นลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ จะจัดงานไทยทรงดำ ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี สถานที่จัดโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ จะมีการละเล่น รำลาว แต่งชุดลาวโซ่ง นุ่งผ้าซิ่นขาว-ดำ ทางลง ภาษาที่ใช้สื่อสารคือ ภาษาลาวโซ่ง
          ลักษณะความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลบางจาก มีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่บ้างตามความจำเป็นของการถือครองพื้นที่ ยกเว้น ประชากรหมู่ 4 จะมีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หลังคาติดกันหนาแน่น ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ทำนาข้าว ส่วนหมู่ที่ 7 จะมีพื้นที่มากแต่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด จะมีครัวเรือน ทั้งหมู่บ้านจำนวน 17 ครัวเรือน ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ กัน ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ทำนาข้าว บ่อกุ้ง บ่อปลา
ตำบลบางจากมีครัวเรือนทั้งสิ้น 575 ครัวเรือน
           ประชากรทั้งสิ้น  2,111  คน
                  แยกเป็นชาย  1,013  คน
                  แยกเป็นหญิง  1,098  คน
           ความหนาแน่น  163.52  คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านดอนสนาม 41 71 70 141
       บ้านปากคลอง 65 98 120 218
       บ้านใหม่ 60 108 118 226
       บ้านสามเรือน 133 230 253 483
       บ้านเหมืองไกรทอง 39 89 77 166
       บ้านหัวเวียง 141 241 262 503
       บ้านทุ่งเฟื้อ 17 27 38 65
       บ้านลำพัง 79 149 160 309
      ข้อมูล เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2556
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17