สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

อาชีพ
     การประกอบอาชีพที่สำคัญของตำบลบางจาก ดังนี้
       อาชีพเกษตรกร คนส่วนใหญ่ในตำบลบางจากจะประกอบอาชีพทำนา รองลงมาคือเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ทำบ่อกุ้ง บ่อปลา และทำสวน
       อาชีพรับจ้างทั่วไป
       อาชีพรับราชการ  พนักงานบริษัท
       อาชีพค้าขาย
            รายได้เฉลี่ยของประชากรในตำบลบางจาก จำนวน 31,294.79 บาท/คน/ปี


หน่วยธุรกิจในเขตอบต.
       ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
       ร้านขายของชำ 10 ร้าน
       ร้านขายอาหารตามสั่ง 6 ร้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ร้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ร้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ร้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ร้าน
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 ตู้
       โรงสีข้าวขนาดเล็ก 3 แห่ง อยู่หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17