สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

การศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด  2  แห่ง  คือ
       วัดทองนพคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวนพระภิกษุ 10 รูป สามเณร 6 รูป ( ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 )
       วัดเจริญศรีมณีผล (ใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวนพระภิกษุ 7 รูป ( ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 )


ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
     ประเพณีตำบลบางจากมีประเพณี วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การเทศน์มหาชาติ การแข่งขันวัวลาน การแข่งขันเรือยาวประเพณี การจัดงานประจำปีที่วัดเจริญศรีมณีผล ( ใหม่ ) ทอดผ้าป่าของวัดทองนพคุณทุกวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
        นายเฉลียว ทับสี มีภูมิปัญญาด้านการปัดเป่าไสยศาสตร์ ช่วยรักษาโรค เช่นรักษาเริม และรักษาแผลจากสุนัขกัด
        นายนายฉลอง ปานนิล มีความรู้ความชำนาญเรื่องการทำการเกษตร แบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กของหมู่ 4 สามารถแก้ไขซ่อมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กได้


การศึกษา
        โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน  1  แห่ง  (โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก  1  แห่ง (หมู่ที่ 6)
       แพทย์ประจำตำบล จำนวน  1  คน  ชื่อ นายปรีชา สีเลี้ยง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  เปอร์เซ็นต์
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17