การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

การคมนาคม
       ทางบก (เส้นทางสาหลัก)
              ถนนลาดยางสายทางหลวงชนบทหมายเลข ( พบ.๐๒๐๒๙ )วัดทองนพคุณ – หนองปลาไหล จำนวน 1 สาย
              ถนนลาดยาง๒. ถนนลาดยางสายเรียบคลองชลประทาน (คันคลองชลประทาน – ทุ่งเฟื้อ) จำนวน 1 สาย
              ถนนลาดยางทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ (พบ.1006) สายวัดทองนพคุณ – คันคลองชลประทาน จำนวน 1 สาย
       ทางน้ำ
              ราษฎรใช้คลองบางจากในการติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8


การไฟฟ้า
       จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  8  หมู่บ้าน
       จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ  100  เปอร์เซ็นต์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17