ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในตำบล )
        พื้นที่ในตำบลบางจาก
            ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียด เมื่อเปียกน้ำมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อน เหมาะที่จะทำนาปลูกข้าว เพราะเก็บน้ำได้นาน สามารถอุ้มน้ำ ดูดยึดและมีธาตุอาหารพืช จึงเหมาะที่จะทำนา ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ของตำบลบางจากประกอบอาชีพทำนา
        แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ตำบลบางจากมีคลองธรรมชาติ คือคลองบางจาก เป็นแม่น้ำสายหลักของตำบลบางจาก ตำบล หัวสะพาน คลองบางจากไหลผ่านหมู่ที่ 4 บ้านสามเรือน ไปยังหมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง จากหมู่ที่ 2 บ้านปากคลองแยกไปหมู่ที่7 และไหลผ่านหมู่ที่ 1 บ้านดอนสนาม และไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองไกรทอง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 8 บ้านลำพัง ไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ไปยังเขตตำบลหนองปลาไหล


มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน 1  รุ่น 100  คน
       อสม.     52  คน
       อช.     16  คน
       กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางจาก   106  คน
       อปพร.     19  คน
       ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางจาก   380  คน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17