คณะผู้บริหาร อบต.บางจากนายวิชา ทองยืน นายกอบต.

นายวิชา  ทองยืน
นายก อบต.บางจาก

นางพรนภา  คนคล่อง
รองนายก อบต.
 

นายเดชา  ปิ่นเศียร
รองนายกอบต.

นายอธิวัฒน์  ทัศนา
เลขานุการนายกอบต.
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-1236-7