สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากประธานสภาอบต.


นายณรงค์ แสงจันทร์
ประธานสภา อบต.บางจาก
 

รองประธานสภาอบต.

นางสาวสุรินทร์ แผนคู้
รองประธานสภาอบต.
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

สมาชิกสภาอบต.

นางสาวสุรินทร์ แผนคู้
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.

นายสิรภพ ทับสี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.

นายวิชิตร์  เนื่อมเสม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.

นายยงยุทธิ์ เซ่งสุน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.

นายก้าน มีมาก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.

นายประสิทธิ์ เอี่ยมเทศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.

นายทศพร ทองค้ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
   
ประธานสภาอบต.

นายณรงค์ แสงจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17