บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.บางจาก- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด

 


นางสาวชาลินี จันทร์รมณีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.ฐิติรัตน์ จิรยุทธนศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
น.ส.รสธันย์  อินทร์ปรุง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

น.ส.ดรัณ พยัพพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

น.ส.ปุณย์ชนัฐ เจียวยี่
นิติกรปฏิบัติการ

นางกาญดา  แก้วสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางจันทกานต์ กลิ่นเกลา ผู้ดูแลเด็ก

นางจันทกานต์  กลิ่นเกลา
ผู้ดูแลเด็ก
นายสรายุทธ จิ๋วใย คนงานทั่วไป

นางวรางคณา  ปานขำ
นักการภารโรง
 
นางจันทกานต์ กลิ่นเกลา ผู้ดูแลเด็ก

นายพยุงน้อย  พุ่มสี
พนักงานขับรถยนต์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 


QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17