บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากนางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.เกศิณี  ฉัตรทัณต์
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
น.ส.ศรัณรัชต์ ก่อทรัพย์ไพบูลย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
น.ส.ปาณิสรา  เฮงมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
   

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 


QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17