บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากนายสมใจ  ตาละลักษณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

        
  - ว่าง -
    นายช่างโยธา
     ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   นายประสิทธิ์  ปิ่นเศียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

      

นายเพชรรุ่ง  ทับทิมทอง
คนงานทั่วไป

นายปัญญา  ปานพ่วง

คนงานทั่วไป
 
  
 

นายสามารถ  พันธ์เกตุ
 คนงานทั่วไป

นายธนวัฒน์  ปานฉลอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 
                       
นายโกศล  แท่นแก้ว
คนงานทั่วไป


                                                        
 
  
                         


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 


QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17