โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565

     

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่คำบลบางจาก หมู่ที่ 1 - 8  เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ไม่ให้เกิดการระบาดซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นให้ได้รับการดูแลและมีสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17