ประกาศตรวจงานจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อเลียบบ้านนายเอนก บุญมา ไปถึงท่อลอด หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 1023 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 2
2 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 3
3 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว) ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 14
4 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ จากบ้านนางนริน เหลืองทอง ถึงบ้านนายมานะ คงคาช่วย หมู่3 ต.บางจาก งานพัสดุ 13
5 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเวียง หมู่ 6 ต.บางจาก งานพัสดุ 8
6 ประกาศเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนริน เหลืองทอง ถึงบ้านนายมานะ คงคาช่วย หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 11

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17