ประกาศตรวจงานจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ตั้งแต่บ้านยายพรม ถึงตำบลต้นมะพร้าว หมุ่ที่ 3 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 8
2 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งตาข่ายลูกกรงเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก งานพัสดุ 9
3 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว) หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 9
4 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน สายคลองน้อย-บ้านทรงไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 9
5 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.บางจาก ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 15
6 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 16
7 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อเลียบบ้านนายเอนก บุญมา ไปถึงท่อลอด หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 1023 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 16
8 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 25
9 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว) ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 31
10 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ จากบ้านนางนริน เหลืองทอง ถึงบ้านนายมานะ คงคาช่วย หมู่3 ต.บางจาก งานพัสดุ 28

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17