ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตำบลบางจาก เชื่อมตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 70
2 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 130
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 งานพัสดุ 431
4 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กองคลัง 781
5 ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.บางจาก เทคอนกรีตใหม่ งานพัสดุ 578
6 ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดาบรุ่งโรจน์ ชูสวัสดิ์ ถึงบ้านนายกิตติ กลั่นเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1232
7 ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ จากตู้โทรศัพท์ ถึงบ้านนายแผน ช่อกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1058
8 ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านจ่าติ ถึงนาสองร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 469
9 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา) งานพัสดุ 410
10 ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 งานพัสดุ 230
11 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งานพัสดุ 292
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 360
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 259
14 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญมาก ฉวีวรรณ จนท.บางจาก 413
15 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายศิลา ปานพ่วง จนท.บางจาก 333
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประยงค์ เกิดผล จนท.บางจาก 367
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.64-มี.ค.64) จนท.บางจาก 291
18 ประกาศผลผู้ชนะหารจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63-ธ.ค.64) จนท.บางจาก 321
19 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 534
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 336
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 295
22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 283
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 292
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 557
25 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง กองคลัง 654
26 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 656
27 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซอมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังสายนาสองร้อย กองคลัง 623
28 ประกาศราคากลางเครื่องออกำลังกาย กองคลัง 682
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่ที่ 2 กองคลัง 484
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 กองคลัง 972

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17