รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 กองคลัง 62
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 91
3 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 กองคลัง 60
4 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 62
5 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 กองคลัง 100
6 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 กองคลัง 105
7 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กองคลัง 125
8 รายงานการเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 233
9 รายงานแสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 กองคลัง 129
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัสดุ 170
11 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 122
12 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 งานพัสดุ 162
13 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายอละงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 กองคลัง 282
14 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 งานพัสดุ 224
15 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 งานพัสดุ 247
16 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 งานพัสดุ 188
17 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง 221
18 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 208
19 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 กองคลัง 359
20 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 กองคลัง 298
21 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กองคลัง 236
22 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 232
23 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง 218
24 รายงานการรับ-จ่่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 278
25 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 งานพัสดุ 202
26 รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วในระยะสามเดือน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 229
27 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 งานพัสดุ 231
28 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 งานพัสดุ 217
29 แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานพัสดุ 240
30 รายงานแสดงกิจการที่ได้ทำไปแล้วในระยะสามเดือน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 260

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17