ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 15
2 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 13
3 การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนท.บางจาก 17
4 ประกาศ จัดตั้งศูนย์พักคอย จนท.บางจาก 42
5 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 31
6 ประกาศ ยกเลิกการผลิตน้ำประปาตำบลบางจาก จนท.บางจาก 38
7 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก จนท.บางจาก 29
8 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2564 กองคลัง 24
9 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 16
10 ศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จนท.บางจาก 62
11 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 23
12 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จนท.บางจาก 17
13 การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จนท.บางจาก 25
14 ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 28
15 แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 47
16 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 26
17 ประกาศ งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 จนท.บางจาก 30
18 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 37
19 แอปพลิเคชั่นรู้ทัน (Rootan) จนท.บางจาก 52
20 การลงทะเบียน โครงการ เราชนะ กลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน จนท.บางจาก 36
21 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จนท.บางจาก 81
22 ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จนท.บางจาก 98
23 ประกาศ หยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จนท.บางจาก 40
24 ประกาศ หยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 64
25 ประกาศ งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จนท.บางจาก 37
26 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. จนท.บางจาก 46
27 ประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี และนายก อบจ.เพชรบุรี" จนท.บางจาก 58
28 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจากเพื่อเข้าร่วมประประชุมสามัญประจำปี 2563 จนท.บางจาก 48
29 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บางจาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.บางจาก 14
30 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.บางจาก 55

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางจาก

08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-1236-7