ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024 จนท.บางจาก 60
2 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2567 จนท.บางจาก 64
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567 จนท.บางจาก 47
4 ประกาศ ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่ อบต.บางจาก ปี 2567 จนท.บางจาก 52
5 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 57
6 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางจาก 77
7 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 กองคลัง 58
8 ประกาศ รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางจาก 130
9 ประกาศ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จนท.บางจาก 104
10 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive : OSS) จนท.บางจาก 96
11 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2021
12 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 147
13 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 152
14 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จนท.บางจาก 116
15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 155
16 ประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 153
17 ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 738
18 กศน.ตำบลบางจาก เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 284
19 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 217
20 ประกาศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 284
21 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 104
22 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 93
23 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 319
24 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จนท.บางจาก 226
25 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางจาก จนท.บางจาก 211
26 ประกาศ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จนท.บางจาก 161
27 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 168
28 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 113
29 ประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการสากล ปี 2566 จนท.บางจาก 148
30 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 186

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17