ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ จนท.บางจาก 12
2 มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2-3 จนท.บางจาก 54
3 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565 จนท.บางจาก 38
4 มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1) จนท.บางจาก 136
5 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงสื่อและความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จนท.บางจาก 36
6 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จนท.บางจาก 28
7 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.บางจาก 63
8 บันทึกรายงานข้อมูลการลดใช้พลังงาน สำนักปลัด 166
9 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของอบต. สำนักปลัด 31
10 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 124
11 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 80
12 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบบประมาณ 2565 จนท.บางจาก 39
13 แจ้งผลดำเนินการ สำนักปลัด 28
14 ประขาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนท.บางจาก 37
15 การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนท.บางจาก 81
16 ประกาศสภาพปัญหาน้ำเน่าเสีย สำนักปลัด 24
17 ประกาศ จัดตั้งศูนย์พักคอย จนท.บางจาก 142
18 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 90
19 ประกาศ ยกเลิกการผลิตน้ำประปาตำบลบางจาก จนท.บางจาก 111
20 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก จนท.บางจาก 90
21 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2564 กองคลัง 67
22 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 79
23 ศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จนท.บางจาก 248
24 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 75
25 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จนท.บางจาก 68
26 การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จนท.บางจาก 78
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บางจาก เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา สำนักปลัด 27
28 ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 67
29 รายงานผลสำรวจข้อมูลตลาด สำนักปลัด 37
30 แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 100

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17