ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2-3 จนท.บางจาก 22
2 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565 จนท.บางจาก 15
3 มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1) จนท.บางจาก 70
4 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงสื่อและความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จนท.บางจาก 20
5 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จนท.บางจาก 10
6 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.บางจาก 41
7 บันทึกรายงานข้อมูลการลดใช้พลังงาน สำนักปลัด 23
8 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของอบต. สำนักปลัด 15
9 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 103
10 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 61
11 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบบประมาณ 2565 จนท.บางจาก 21
12 แจ้งผลดำเนินการ สำนักปลัด 14
13 ประขาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนท.บางจาก 16
14 การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนท.บางจาก 60
15 ประกาศสภาพปัญหาน้ำเน่าเสีย สำนักปลัด 9
16 ประกาศ จัดตั้งศูนย์พักคอย จนท.บางจาก 122
17 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 67
18 ประกาศ ยกเลิกการผลิตน้ำประปาตำบลบางจาก จนท.บางจาก 86
19 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก จนท.บางจาก 74
20 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2564 กองคลัง 52
21 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 61
22 ศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จนท.บางจาก 190
23 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 48
24 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จนท.บางจาก 51
25 การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จนท.บางจาก 56
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บางจาก เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา สำนักปลัด 10
27 ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 52
28 รายงานผลสำรวจข้อมูลตลาด สำนักปลัด 11
29 แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 80
30 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท.บางจาก 58

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17