ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางจาก 14
2 ประกาศ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จนท.บางจาก 54
3 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive : OSS) จนท.บางจาก 53
4 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1979
5 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 99
6 นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) จนท.บางจาก 78
7 ประกาศ นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2567 จนท.บางจาก 52
8 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 110
9 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จนท.บางจาก 86
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 128
11 ประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 126
12 ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 712
13 กศน.ตำบลบางจาก เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 223
14 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 173
15 ประกาศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 221
16 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 63
17 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 63
18 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 286
19 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จนท.บางจาก 191
20 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางจาก จนท.บางจาก 175
21 ประกาศ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จนท.บางจาก 135
22 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 143
23 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 90
24 ประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการสากล ปี 2566 จนท.บางจาก 125
25 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 166
26 ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 158
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 106
28 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจากเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 จนท.บางจาก 159
29 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต จนท.บางจาก 143
30 ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ป.ป.ช. จนท.บางจาก 123

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17