ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 49
2 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนใน ศพด.อบต.บางจาก ปีการศึกษา 2567 จนท.บางจาก 79
3 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024 จนท.บางจาก 151
4 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2567 จนท.บางจาก 164
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567 จนท.บางจาก 117
6 ประกาศ ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่ อบต.บางจาก ปี 2567 จนท.บางจาก 120
7 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก จนท.บางจาก 111
8 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางจาก 123
9 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 กองคลัง 101
10 ประกาศ รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางจาก เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางจาก 194
11 ประกาศ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จนท.บางจาก 163
12 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive : OSS) จนท.บางจาก 139
13 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2059
14 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 193
15 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จนท.บางจาก 192
16 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จนท.บางจาก 163
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.บางจาก 192
18 ประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 187
19 ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 781
20 กศน.ตำบลบางจาก เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 จนท.บางจาก 323
21 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 274
22 ประกาศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จนท.บางจาก 326
23 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 147
24 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จนท.บางจาก 135
25 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2566 จนท.บางจาก 359
26 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จนท.บางจาก 270
27 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางจาก จนท.บางจาก 257
28 ประกาศ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จนท.บางจาก 238
29 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 206
30 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนท.บางจาก 151

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 
 

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17