ประกาศราคากลาง อบต.บางจาก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งตาข่ายลูกกรงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 10
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 25
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อเลียบบ้านนายเอนก บุญมา ไปถึงท่อลอด หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อทางหลวงชนบทหมายเลข 1023 หมู๋ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 26
5 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 63
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว) ม.2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี งานพัสดุ 29
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำจากบ้านนางนริน เหลืองทองถึงบ้านนายมานะ คงคาฃ่วย ม.3 งานพัสดุ 66
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเวียง ม.6 งานพัสดุ 35
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางรถไฟ - ฝายกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก กองคลัง 73

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17