เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 จนท.บางจาก 19
2 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 จนท.บางจาก 19
3 ประกาศ กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566 จนท.บางจาก 18
4 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 จนท.บางจาก 19
5 เกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จนท.บางจาก 30
6 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบบประมาณ 2565 จนท.บางจาก 35
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 จนท.บางจาก 42
8 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 จนท.บางจาก 76
9 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนท.บางจาก 118
10 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนท.บางจาก 138

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17