มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางจาก 16
2 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สามชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จนท.บางจาก 20
3 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จนท.บางจาก 16
4 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จนท.บางจาก 16
5 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางจาก 18
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการับสินบน จนท.บางจาก 17
7 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จนท.บางจาก 17
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต จนท.บางจาก 17
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนท.บางจาก 16
10 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จนท.บางจาก 91

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17