มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จนท.บางจาก 41
2 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางจาก 55
3 ประเด็นที่ควรมีการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน จนท.บางจาก 39
4 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จนท.บางจาก 40
5 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางจาก 45
6 ประกาศ มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม จนท.บางจาก 58
7 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน จนท.บางจาก 43
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส จนท.บางจาก 89

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางจาก

08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17