มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สามชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จนท.บางจาก 143
12 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จนท.บางจาก 149
13 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จนท.บางจาก 133
14 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางจาก 139
15 ประกาศ มาตรการป้องกันการับสินบน จนท.บางจาก 130
16 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จนท.บางจาก 147
17 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต จนท.บางจาก 131
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนท.บางจาก 136
19 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จนท.บางจาก 302
20 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางจาก 328
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

09 6828 7952
 


QR Code
อบต.บางจาก


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17